Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Overseas management in the English East India Company: a study of the Tonkin factory (1672-1697)

Overseas management in the English East India Company: a study of the Tonkin factory (1672-1697)

Tác giả: Ngoc Dung Tran

Nhà xuất bản: Emerald

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65189  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: EIC; Overseas management; Distant factory; The English Tonkin factory; Headquarters’ power; Overseas agents

 


Purpose: This paper aims to investigate “corporate governance” of the English East India Company (EIC) in the late 17th century through a case study of the Tonkin factory (1672–1697). Design/methodology/approach: The paper draws upon British primary materials relating to the Tonkin factory to examine and analyze the EIC’s style of management in Tonkin (Vietnam) and Bantam (Java). Qualitative and comparative methods are applied to the analysis of reports, records and letters written by EIC staff. Findings: The paper finds that the EIC faced principal-agent problems as it had difficulties administering its distant agents and subsidiaries in the 17th century. London was strategically weakened, both by the limiting power of regional headquarters and by its use of experienced factors. Before 1682, London failed to temper the Bantam Council’s influence, and there were serious internal conflicts and power struggles between English Tonkin employees seeking to improve their positions. After 1686, London successfully forced Madras to adopt a noninterventionist stance in Tonkin’s business, but it faced the problem of “adverse selection.” Originality/value: This paper provides evidence from the Tonkin factory (1672–1697) to show the EIC’s governance in the perspective of the agency theory.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn