Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Outsourcing logistics in Vietnam: selection of logistics service provider (lSP) based on AHP approach

Outsourcing logistics in Vietnam: selection of logistics service provider (lSP) based on AHP approach

Tác giả: Nguyen Chi Toan

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/1333  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Analytic Hierarchy Process (AHP); Third-party Logistics Service (3PL); Logistics Service Providers (LSPs)

 


Companies have approached logistics outsourcing for decades, but it is constrained since Logistics Service Providers (LSPs) provide single functions. Today, Third Party Logistics (3PL) service providers, a particular form of LSP, have enhanced their capabilities to carry out all stages in a firm's supply chain from beginning to end. Moreover, it is necessary for each business to determine which functions should remain in-house and which should be outsourced to service providers. This study aims to choose the most appropriate 3PLs for the wood furniture company in Vietnam based on applying the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Both quantitative and qualitative techniques have been approached in this study. Three main criteria and ten sub-criteria were identified and evaluated through the opinion of experts (from the company). Finally, the supplier who fully meets the criteria above and has the highest weight is selected

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn