Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Outdoor air quality data for spatiotemporal analysis and air quality modelling in Ho Chi Minh City, Vietnam: A part of HealthyAir Project

Outdoor air quality data for spatiotemporal analysis and air quality modelling in Ho Chi Minh City, Vietnam: A part of HealthyAir Project

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15640  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Urban air pollution data; Healthyair; Air quality prediction; Forecasting; Ho Chi Minh City; Vietnam

 


This article presents outdoor air pollution data acquired from the real-time Air Quality Monitoring Network (AQMN), which was established by the Healthyair project team in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam. The AQMN is made up of six air pollution monitoring stations spread over the city (Traffic, Residential, and Industrial). Each station measures the same contaminants in the air, including PM2.5, TSP, NO2, SO2, O3, CO, and two meteorological factors, temperature and humidity. This data is crucial for air quality modelling, spatiotemporal analysis, correlation analysis, and assessing local air pollution around the city. The data was first obtained in minute frequency, then transformed and produced in hourly frequency for analysis and modelling. The PM2.5 data from this dataset was used to construct an hourly air quality PM2.5 forecasting model in the publication titled “AI-based Air Quality PM2.5 Forecasting Models for Developing Countries: A Case Study of Ho Chi Minh City, Vietnam” by Rakholia et. al. (2022)

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn