Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Optimal planning for sustainable hybrid energy systems producing oxygen onsite and considering by-product hydrogen for backup power in aquaculture

Optimal planning for sustainable hybrid energy systems producing oxygen onsite and considering by-product hydrogen for backup power in aquaculture

Tác giả: Ryuji, Matsuhash

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 10 p.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141516  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Aeration; Onsite pure oxygen; Electrolyzer; Renewable energy; By-product hydrogen

 


This paper presents optimal planning for sustainable hybrid energy systems for the aquacuIture sector, which inherently requires intensive energỵ. The designed system is energized by renewable resources to produce pure oxygen in situ through water electrolysis for oxygenation according to the changes of dissolved oxygen (D0) of species under culture. Moreover, the by-product hydrogen from the electrolysis process is used to generate backup power for the eventual power failures. The mathematical models of the system were developed for simulation and optimization to assess the performance of the system regarding economic and environmental aspects as multi-objective functions. The merits of the proposed system are demonstrated at a shrimp farm. Furthermore, the optimal results showed that the sustainable hybrid energy system operating in grid-connected mode, which possesses such attractive features as producing onsite pure oxygen for oxygenation and utilizing the by-product hydrogen for generating backup power, could bring significant benefits for farmers thanks to a notable reduction in the annualized cost of the system as well as C02 emission in comparison with the conventional system, which is powered by the national grid to run common paddlewheel aerators for oxygenation.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn