Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Oil price shocks and yield curve dynamics in emerging markets

Oil price shocks and yield curve dynamics in emerging markets

Tác giả: Oguzhan Cepni

Nhà xuất bản: Elsevier Inc.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63770  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Emerging markets; Local projections; Oil price; Supply and demand shocks; Yield curve factors

 


In a local projections framework, we study the impact of oil price shocks, based on a refined approach to disentangle oil price movements, on the dynamics of the entire yield curve in nineteen emerging economies with different positions on the oil market. Responses of the term structure factors to oil market shocks are shown to differ conditional on not only the underlying sources that drive oil price, but also based on the oil-dependence of these economies. In particular, we find that oil price risk shocks put upward pressure on the level, slope, and curvature of interest rates across the board. Supply-driven shocks in oil markets cause a rise in the level of interest rates in oil-importing economies more significantly, yet the downward impact on yield curve slope is more pronounced in oil-exporting countries. Demand-driven shocks have a significant and persistent upward impact on level factors in oil-importing countries. Furthermore, the effect of precautionary demand shocks on the curvature factor is more pronounced in oil-importing countries vis-à-vis oil-exporters. Significance, direction, and duration of our results may guide monetary policymakers in emerging countries as well as international investors in portfolio and hedging decisions.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn