Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nhuộm xanh thương hiệu và hành vi tiêu dùng xanh: vai trò trung gian của hình ảnh thương hiệu xanh và truyền miệng xanh tại TP. HCM

Nhuộm xanh thương hiệu và hành vi tiêu dùng xanh: vai trò trung gian của hình ảnh thương hiệu xanh và truyền miệng xanh tại TP. HCM

Tác giả: Ma Đôn Na

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65376  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Nhuộm xanh thương hiệu; Hành vi tiêu dùng xanh; Hình ảnh thương hiệu xanh; Truyền miệng xanh; Brand green; Green brand image; Green word of mouth; Green consumer behavior

 


Tác giả thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của nhuộm xanh thương hiệu đến hành vi tiêu dùng xanh thông qua hình ảnh thương hiệu xanh và truyền miệng xanh. Tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết về nhuộm xanh thương hiệu, hình ảnh thương hiệu xanh, truyền miệng xanh và hành vi tiêu dùng xanh. Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện phần lớn trong nghiên cứu này. Bảng câu hỏi khảo sát của nghiên cứu hoàn thiện dựa trên thang đo Likert 5 mức độ (từ “hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý”), lựa chọn dựa trên ý kiến và cảm nhận của 300 người tiêu dùng tại TP HCM. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS và Smart PLS 3.3.3 để xử lý dữ liệu sau khi được thu thập. Kết quả kiểm định thể hiện: (1) cả hình ảnh thương hiệu xanh và truyền miệng xanh có tác động cùng chiều đến hành vi tiêu dùng xanh, (2) có sự tác động ngược chiều giữa nhuộm xanh thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu xanh và truyền miệng xanh, việc kiểm định tác động trung gian hòa giải cho thấy nhuộm xanh thương hiệu có tác động đến hình ảnh thương hiệu xanh và truyền miệng xanh, từ đó ảnh hưởng ngược chiều đến hành vi tiêu dùng xanh. Cuối cùng, tác giả trình bày những hàm ý quản trị và kiến nghị nhằm gia tăng hành vi tiêu dùng xanh và giảm các hoạt động nhuộm xanh thương hiệu. Nghiên cứu được xem như một tài liệu tham khảo góp phần hỗ trợ cho các nhà quản trị doanh nghiệp có thêm bằng chứng nghiên cứu từ số liệu thực tế để nhận biết tác động của nhuộm xanh thương hiệu lên hành vi tiêu dùng xanh thông qua vai trò trung gian của hình ảnh thương hiệu xanh và truyền miệng xanh. Qua đó, doanh nghiệp sẽ tập trung hơn trong việc xây dựng những chiến lược hoạt động tích cực góp phần bảo vệ môi trường sống bên cạnh tạo lợi nhuận kinh tế đơn thuần.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn