Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự cam kết của người lao động tại Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông Hà Nội

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự cam kết của người lao động tại Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông Hà Nội

Tác giả: Phạm, Thị Quỳnh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49366  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Nhân tố ảnh hưởng; Sự cam kết; Người lao động; Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông Hà Nội

 


- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự cam kết của người lao động với doanh nghiệp và xây dựng mô hình về mối quan hệ giữa các nhân tố và sự cam kết với tổ chức. - Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự cam kết của người lao động từ đó nhận dạng nhân tố chủ yếu và cần được quan tâm nhất - Từ kết quả nghiên cứu đề xuất một số giải pháp gợi ý phù hợp cho việc nâng cao sự cam kết của người lao động đối với Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông Hà Nội.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn