Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) của các công ty niêm yết có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) của các công ty niêm yết có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiên Thanh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64218  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; IFRS; Công ty niêm yết; International financial reporting standards; Listed companies

 


Trong thời đại hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, IFRS trở thành hướng đi mới cho các doanh nghiệp (DN) trong việc phát triển cùng với các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nhiều DN áp dụng IFRS, chính vì vậy luận văn này thực hiện với mong muốn làm rõ thực trạng ý định áp dụng IFRS của các công ty niêm yết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích đánh giá những nhân tố có ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS và mức độ tác động của từng nhân tố. Tác giả sử dụng dữ liệu sơ cấp để đo lường hành vi áp dụng IFRS bằng các nhân tố: Thái độ, Nhận thức về áp lực chuẩn chủ quan, Nhận thức về sự kiểm soát, Áp lực cưỡng chế, Áp lực mô phỏng và Áp lực chuyên môn. Nghiên cứu dựa trên các lý thuyết về hành vi có kế hoạch và lý thuyết thể chế kết hợp với lý thuyết RBV để quan sát mối liên hệ giữa các nhân tố đến việc áp dụng IFRS. Tác giả phân tích dữ liệu từ 185 mẫu công ty niêm yết có trụ sở tại TP.HCM bằng phần mềm SPSS 23 nhằm kiểm tra mô hình và các giả thuyết đề xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 07/07 nhân tố đều có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng IFRS của công ty niêm yết tại địa bàn TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy về mặt thực tiễn, nghiên cứu đã đóng góp các hàm ý chính sách hỗ trợ các công ty niêm yết tiếp cận IFRS một cách hiệu quả. Về mặt lý luận, nghiên cứu đã mang đến hàm ý lý thuyết bằng việc sử dụng các lý thuyết về hành vi và thể chế để đánh giá các nhân tố tác động đến việc áp dụng IFRS. Nghiên cứu cũng cho thấy tầm quan trọng của lý thuyết nguồn lực RBV về vai trò của nguồn lực chiến lược đối với việc áp dụng IFRS. Qua đó, nhà lãnh đạo cần quan tâm và chú trọng hơn trong việc sử dụng nguồn lực khi có ý định chuyển đổi sang một chính sách mới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn