Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Tác giả: Trần Mỹ Ngân

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64334  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng; Tín dụng; Banks and banking; Credits

 


Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam” đã giải quyết được một số vấn đề chính sau: Thứ nhất, luận án trình bày cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động tín dụng, hoạt động cho vay, khả năng hoàn trả khoản vay, cách thức đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp. Thứ hai, luận án đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 12 biến độc lập để giải thích khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Do bản chất biến phụ thuộc khả năng trả nợ của doanh nghiệp là biến nhị phân nên tác giả lựa chọn phương pháp ước lượng Logistic nhị phân. Quy trình nghiên cứu gồm 5 bước: (i) Bước 1: Tổng hợp cơ sở lý luận và thực nghiệm; (ii) Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu; (iii) Bước 3: Thu thập dữ liệu và thảo luận nhóm; (iv) Bước 4: Xử lý dữ liệu; (v) Bước 5: Viết báo cáo và đề xuất các tác động quản trị. Thứ ba, luận án đóng góp kết quả nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Techcombank. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến đòn bẩy tài chính, dòng tiền, vốn lưu động, khả năng thanh khoản và khả năng hoạt động có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp có quan hệ vay vốn tại Techcombank ở mức đáng kể 5%. Trong khi, các biến dòng tiền tự do, biến giả đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp có quan hệ vay vốn tại Techcombank với mức ý nghĩa 10%. Cuối cùng, đề xuất các hàm ý quản lý đối với việc nâng cao quản lý tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn