Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nhận diện các rào cản phi thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường EU và các khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam = Identifying non-tariff barriers of the EU market on exports from Vietnam and recommendations for Vietnamese companies

Nhận diện các rào cản phi thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường EU và các khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam = Identifying non-tariff barriers of the EU market on exports from Vietnam and recommendations for Vietnamese companies

Tác giả: Nguyễn, Thanh Hòa Bình

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49575  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: EVFTA; SPS; TBT; Rào cản phi thuế quan; Thị trường; Xuất khẩu; Doanh nghiệp; EU

 


Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU với điều kiện hàng hóa xuất khẩu phải vượt được các rào cản phi thuế quan. Đây vốn là thách thức quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các nước đang phát triển nói riêng. Bài viết nghiên cứu 2 hình thức rào cản phổ biến, bao gồm: các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) đối với các nhóm hàng xuất khẩu trọng yếu của Việt Nam, từ đó đưa ra khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng lợi thế của Hiệp định EVFTA mang lại.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn