Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nhận diện các nhân tố tác động đến tính minh bạch thông tin kế toán trong doanh nghiệp = Identifying the factors affecting the accounting information transparency of companies

Nhận diện các nhân tố tác động đến tính minh bạch thông tin kế toán trong doanh nghiệp = Identifying the factors affecting the accounting information transparency of companies

Tác giả: Phạm, Hoài Nam

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49512  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Kế toán; Nhân tố tác động; Minh bạch; Thông tin kế toán; Doanh nghiệp

 


Bài viết trình bày tổng quan về thông tin kế toán (TTKT) và sự quan trọng của tính minh bạch trong TTKT, cơ sở nhận diện các nhân tố tác động đến tính minh bạch trong TTKT nhằm đánh giá và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới tính minh bạch của TTKT, từ đó đề xuất các giải pháp với các bên liên quan, nhằm nâng cao tính minh bạch của TTKT được công bố trong nghiên cứu tiếp theo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn