Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nguyen Trai of benevolence and righteousness are necessary for Vietnamese today

Nguyen Trai of benevolence and righteousness are necessary for Vietnamese today

Tác giả: Pham Thi Kien

Nhà xuất bản: Universidade Estadual Paulista, Departamento de Filosofia

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65283  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Benevolence and Righteousness; Cultural; Nguyen Trai; Vietnamese

 


Nguyen Trai is a man with a great personality in Vietnam. He has morality, culture, pure soul, and profound wisdom of all times. Nguyen Trai lived in the 15th century in a feudal society with many changes. The paper studied Nguyen Trai’s philosophical thoughts to help develop a prosperous and happy country using the nation’s traditional cultural values. The article uses the methodology of dialectical materialism as a general principle and a specific historical principle to evaluate Nguyen Trai’s benevolence and righteousness in terms of compassion, justice, and management, associated with the interests of the people, the community, and society. The article also uses analytical and synthesis methods to highlight the content of benevolence and righteousness in the cultural tradition of the Vietnamese nation today. The Covid-19 pandemic had affected the world in general and Vietnam in particular. So Nguyen Trai’s thought culture is powerfully and effectively prompt in responding to the Covid-19 pandemic in Vietnam and other countries today. In this article, Nguyen Trai’s benevolence and righteousness fairness clearly define the responsibility of the state and the obligation of citizens to promote the traditional cultural values of the nation.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn