Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nguồn lực tài chính thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nguồn lực tài chính thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tác giả: Đặng Xuân Quang

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63967  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nguồn vốn; Tiếp cận tài chính; Tài chính doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Small medium enterprises; Capital; Financial access; Corporate finance; Supporting smes

 


Ngày nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò như một lực lượng kinh tế quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế của một địa phương hay vùng kinh tế nhất định. Tác giả thực hiện đề tài này với mục tiêu nghiên cứu thực trạng nguồn lực tài chính góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên đại bàn tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay 2017 – 2022. Bằng các phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả triển khai thu thập tư liệu từ các nguồn thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước cùng với số liệu được tổng hợp từ các tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu của đề tài thể hiện tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực trạng các nguồn lực tài chính, tình hình tiếp cận các nguồn lực tài chính này của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay. Từ những nội dung và các kết quả nghiên cứu của đề tài, luận văn kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung những quan điểm khoa học trung thực, chính xác, khách quan,...làm cơ sở đánh giá, nghiên cứu cho quá trình hoạch định các chính sách, chủ trương, quyết định liên quan đến việcn tận dụng các nguồn lực tài chính giúp cho việc phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn