Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ngôn ngữ cơ thể trong quá trình tiếp thu bài giảng của sinh viên đại học: nghiên cứu tổng quan = Body language in university students  learning procedures: overview

Ngôn ngữ cơ thể trong quá trình tiếp thu bài giảng của sinh viên đại học: nghiên cứu tổng quan = Body language in university students' learning procedures: overview

Tác giả: Lê , Thị Huyền

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 9 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146058  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Giao tiếp; Giảng dạy; Giáo viên, Kỷ yếu Hội thảo khoa; Ngôn ngữ cơ thể; Ngôn ngữ không lời

 


Trên thế giới đã có một số nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa ngôn ngữ không lời đối với quá trình giảng dạy, hiệu quả giảng dạy. Các nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể (ngôn ngữ không lời) cho thấy được những tín hiệu tích cực của người học với môn học và đồng thời tạo động lực học tập tích cực cho người học. Tuy nhiên, các nghiên cứu chưa đưa ra những khuyến nghị và phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập thông qua ngôn ngữ không lời. Do vậy, nghiên cứu này tổng hợp và phân tích 19 nghiên cứu và báo cáo khoa học trên thế giới về ngôn ngữ không lời đối với quá trình giảng dạy. Các kết quả nghiên cứu được chia thành hai nhóm: nhóm thứ nhất chỉ ra vai trò quan trọng của ngôn ngữ không lời, nhóm thứ hai là những khuyến nghị dành cho giảng viên và sinh viên. Cuối cùng là tổng hợp các biện pháp nâng cao năng lực nhận biết về ngôn ngữ không lời cho giảng viên, sinh viên và các bên liên quan.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn