Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu xử lý amoni trong nước thải sinh hoạt bằng hệ thống thiếu khí - hiếu khí luân phiên

Nghiên cứu xử lý amoni trong nước thải sinh hoạt bằng hệ thống thiếu khí - hiếu khí luân phiên

Tác giả: Phạm, Duy Hoàn

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 66 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146042  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Nước thải sinh hoạt; Chất Amoni; Kỹ thuật môi trường; Phương pháp vi sinh

 


Xác định, đánh giá hiệu quả chuyển hóa các hợp chất nitơ NH4 + , NO2 - , NO3 - trong một hệ thống thiếu khí - hiếu khí luân phiên xử lý nước thải sinh hoạt. Ngoài ra đánh giá thêm một số chỉ tiêu phổ biến như COD và PO4 3- - P để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thiếu – hiếu khí luân phiên với nước thải sinh hoạt nói chung. Lựa chọn được thông số vận hành phù hợp cho hệ thống thiếu khí - hiếu khí luân phiên để quá trình chuyển hóa nitơ đạt hiệu suất cao.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn