Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng thư viện đại học ở Việt Nam- vấn đề quan trọng góp phần đổi mới căn bản & toàn diện giáo dục đại học

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng thư viện đại học ở Việt Nam- vấn đề quan trọng góp phần đổi mới căn bản & toàn diện giáo dục đại học

Tác giả: Trần, Thị Quý

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 14 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141760  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Chất lượng thư viện đại học; Thư viện đại học Việt Nam; Giáo dục đại học

 


Bài viết góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan TTTV đại học, nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường đại học, đảm bảo đầu ra của hệ thống các trường đại học này là nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới căn bản & toàn diện giáo dục đại học của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn