Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu vi sinh vật học của quá trình feammox và bước đầu ứng dụng để xử lý nước thải nhiễm amoni

Nghiên cứu vi sinh vật học của quá trình feammox và bước đầu ứng dụng để xử lý nước thải nhiễm amoni

Tác giả: Lê, Phương Chung

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 108 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141600  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Vi sinh vật học; Dư lượng Nit trong nước thải; Dư lượng Nitơ trong hệ sinh thái nước; Xử lý nước thải

 


Luận án thiết kế mô hình thí nghiệm quá trình feammox ở điều kiện dị dƣỡng và pH trung tính quy mô 3 L/ngày đêm. 2.Làm giàu và nghiên cứu hệ VSV feammox ở điều kiện ―dị dƣỡng – pH trung tính‖ trong mô hình bằng các phƣơng pháp PCR-DGGE, FISH và gen 16S rRNA làm chỉ thị phân tử. 3.Nghiên cứu ảnh hƣởng tỷ lệ COD/NH4 + , thế oxy hóa khử tới quá trình oxy hóa NH4 + trong mô hình và thử nghiệm xử lý nƣớc thải theo tỷ lệ COD/NH4 + , thế oxy hóa đã xác định ở chế độ liên tục.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn