Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu về sự gắn kết của người lao động trong lĩnh vực ngân hàng – Trường hợp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Nghiên cứu về sự gắn kết của người lao động trong lĩnh vực ngân hàng – Trường hợp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn, Nhật Uyên

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49364  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Sự gắn kết; Người lao động; Ngân hàng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

 


Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động trong lĩnh vực Ngân hàng cụ thể là Tình huống tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. Trên cơ sở đó đề xuất một số gợi ý giải pháp phù hợp nhằm nâng cao mức độ gắn kết của người lao động.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn