Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đối với chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ Covid

Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đối với chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ Covid

Tác giả: Nguyễn, Thanh Thuỷ

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 12 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142429  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Cơ cấu sở hữu vốn; Sở hữu nhà nước; Sở hữu nước ngoài; Cổ tức trên cổ phiếu

 


Bài nghiên cứu xem xét tác động của cấu trúc sở hữu vốn bao gồm tỉ lệ sở hữu thuộc cổ đông nhà nước và tỉ lệ sở hữu thuộc cổ đông nước ngoài lên chính sách chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Mẫu nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng bao gồm 648 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2005 - 2020. Sử dụng phương pháp hồi quy chính là GMM, kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ cùng chiều có ý nghĩa thống kê giữa sở hữu nhà nước và cổ tức trên cổ phiếu. Trong khi đó, sở hữu nước ngoài mặc dù cũng có tương quan dương, nhưng lại không có ý nghĩa thống kê với chính sách cổ tức. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh ảnh hưởng của Covid-19, tác động của cơ cấu sở hữu, đặc biệt là tác động của sở hữu nước ngoài lên chính sách cổ tức trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn. Cụ thể, sở hữu nước ngoài tương quan dương và có ý nghĩa thống kê với chính sách cổ tức. Ngoài ra, sở hữu nhà nước trong bối cảnh Covid vẫn tồn tại mối quan hệ cùng chiều có ý nghĩa thống kê với chính sách cổ tức.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn