Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu về động cơ học tập của sinh viên năm nhất trường đại học Giáo Dục

Nghiên cứu về động cơ học tập của sinh viên năm nhất trường đại học Giáo Dục

Tác giả: Dương, Thị Hạnh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 5tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141905  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Động cơ học tập; Học tập; Giáo dục đại học; Sinh viên

 


Chỉ rõ ra được các khái niệm liên quan đến đề tài, Các đặc điểm tâm sinh lý của sinh viên cũng như là nêu được những nét sơ qua về địa bàn đề tài nghiên cứu. Nhiệm vụ nghiên cứu thực tiễn: Thông qua việc sử dụng phiếu hỏi, kết hợp với việc tra cứu tài liệu người nghiên cứu cần chỉ rõ những vấn đề sau: Động cơ thi đại học của sinh viên trường ĐHGD; Động cơ học của sinh viên năm nhất trường ĐHGD; Những bức ảnh hệ thống yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập và chế độ học của sinh viên năm nhất trường ĐHGD

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn