Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu tính toán, đánh giá biến động nhu cầu sử dụng nước từ số liệu viễn thám - áp dụng cho tỉnh Sóc Trăng

Nghiên cứu tính toán, đánh giá biến động nhu cầu sử dụng nước từ số liệu viễn thám - áp dụng cho tỉnh Sóc Trăng

Tác giả: Trương, Văn Kịch

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 83 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145533  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Sử dụng nước; Sử dụng đất; Bản đồ viễn thám; Nhu cầu sử dụng nước

 


Mục tiêu của nghiên cứu: Mục tiêu chung của luận án này là xây dựng được các bản đồ nhu cầu sử dụng nước theo tháng cho tỉnh Sóc Trăng từ dữ liệu vệ tinh và các nguồn dữ liệu mở khác. Để đạt được mục tiêu này, các mục tiêu cụ thể sau cần phải đạt được: Lập được các bản đồ sử dụng đất của tỉnh Sóc Trăng theo thời gian từ ảnh viễn thám. Tính toán, lập bản đồ nhu cầu sử dụng nước của tỉnh Sóc Trăng . Đánh giá được biến động nhu cầu sử dụng nước của tỉnh Sóc Trăng theo không gian và thời gian

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn