Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu tác động của chủ nghĩa cá nhân đối với hành vi sử dụng Chính phủ điện tử tại Việt Nam

Nghiên cứu tác động của chủ nghĩa cá nhân đối với hành vi sử dụng Chính phủ điện tử tại Việt Nam

Tác giả: Võ, Thị Thanh Thảo

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao động

Năm xuất bản: 2021-11

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2218  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Chí phủ điện tử; Hành vi sử dụng; chủ nghĩa cá nhân; UTAUT

 


Hành vi sử dụng chính phủ điện tử của người dân luôn được bao quanh bởi các khía cạnh văn hóa quốc gia. Do đó, hiểu rõ tác động của các yếu tố văn hóa quốc gia đến hành vi sử dụng là rất quan trọng để phổ biến rộng rãi chính phủ điện tử đến người dân. Dựa trên mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT), nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng chính phủ điện tử tại Việt Nam và xem xét tác động điều tiết của chủ nghĩa cá nhân - một trong những khía cạnh văn hóa quốc gia đối với mối quan hệ giữa các yếu tố đó. Nghiên cứu dựa trên 232 mẫu thu thập từ người dân đã từng sử dụng dịch vụ chính phủ điện tử tại Việt Nam và được phân tích định lượng bằng phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hiệu quả kỳ vọng, nỗ lực kỳ vọng, ảnh hưởng xã hội, và các điều kiện thuận lợi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ý định hành vi và hành vi sử dụng của người dân đối với chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, chủ nghĩa cá nhân được tìm thấy đóng vai trò điều tiết trong mối quan hệ giữa nỗ lực kỳ vọng và ý định hành vi trong việc sử dụng chính phủ điện tử.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn