Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu tác động của chia sẻ kiến thức, sự tin tưởng đến sự cam kết tổ chức trong các doanh nghiệp may mặc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu tác động của chia sẻ kiến thức, sự tin tưởng đến sự cam kết tổ chức trong các doanh nghiệp may mặc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Minh Trí

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64410  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự tin tưởng; Chia sẻ kiến thức; Cam kết tổ chức; Cam kết cảm xúc; Cam kết liên tục; Cam kết quy chuẩn; Trust; Knowledge sharing; Organizational commitment; Affective commitment; Continuance commitment; Normative commitment

 


Sự tin tưởng, chia sẻ kiến thức và cam kết tổ chức gần đây được rất nhiều nghiên cứu nhắc đến, nhất là trong giai đoạn thế giới đang dần chuyển mình và thích nghi với môi trường, phương thức làm việc mới. Cam kết tổ chức được chú ý nhiều hơn thông qua các cam kết cảm xúc, cam kết liên tục, và cam kết quy chuẩn của nhân viên đối với một doanh nghiệp. Trong đó, chia sẻ kiến thức và sự tin tưởng được cho là có ảnh hưởng tích cực đến cam kết tổ chức của nhân viên. Tuy nhiên, các nghiên cứu liên quan đến chủ đề này chỉ mới được thực hiện trong một số lĩnh vực như Logistics, và xuất nhập khẩu tại một số các nước phát triển như Tây Ban Nha, Mỹ, Anh và một số nước khác tại Châu Âu. Với nghiên cứu này, tác giả thực hiện tại Việt Nam là một nước đang phát triển, trong một lĩnh vực thế mạnh là ngành may mặc với số lượng nhân viên đông đảo, kì vọng kết quả nghiên cứu có thể giúp cho ban lãnh đạo các doanh nghiệp may mặc tại Việt Nam nói riêng, và các nước đang phát triển nói chung có thể phát triển các chính sách quản lý phù hợp, nhằm thúc đẩy sự cam kết tổ chức của nhân viên đối với doanh nghiệp, thông qua những cam kết cảm xúc, cam kết liên tục, và cam kết quy chuẩn. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm kiểm định tác động tích cực của chia sẻ kiến thức, và sự tin tưởng đối với cam kết tổ chức, đồng thời đánh giá tác động điều tiết của chia sẻ kiến thức đối với mối quan hệ giữa sự tin tưởng và cam kết tổ chức. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua các khảo sát đến từ nhân viên các doanh nghiệp may mặc có chi nhánh hoặc văn phòng đặt tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và các tỉnh lân cận từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2022. Mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (Partial Least Square – Structural Equation Model) được sử dụng thông qua phần mềm Smart PLS để kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu và các giả thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy chia sẻ kiến thức có tác động tích cực mạnh nhất đến cam kết tổ chức của nhân viên trong doanh nghiệp may mặc. Ý nghĩa thực tiễn và lý thuyết bổ sung của nghiên cứu cũng sẽ là những bổ sung cần thiết, định hướng cho các đề tài nghiên cứu trong tương lai.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn