Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu tác động của các chính sách quản trị nguồn nhân lực tới sự gắn kết của nhân viên kinh doanh: trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh và dịch vụ bất động sản tại Đà Nẵng

Nghiên cứu tác động của các chính sách quản trị nguồn nhân lực tới sự gắn kết của nhân viên kinh doanh: trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh và dịch vụ bất động sản tại Đà Nẵng

Tác giả: Lại, Thị Thu Hằng

Nhà xuất bản: Trường Đại Học Kinh tế Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49348  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản trị nguồn nhân lực; Nhân viên kinh doanh; Doanh nghiệp kinh doanh và dịch vụ bất động sản

 


Thứ nhất: khám phá các yếu tố thuộc về thực tiễn chính sách QTNNL ảnh hƣởng đến SGK của NVKD tại các DN kinh doanh và dịch vụ BĐS Đà Nẵng. Thứ hai: xác định mối quan hệ giữa thực tiễn HRM đối với SGK của NVKD tại các DN kinh doanh và dịch vụ BĐS Đà Nẵng. Thứ ba: Đo lƣờng mức độ tác động của những chính sách QTNNL đến SGK của NVKD tại các DN kinh doanh và dịch vụ BĐS Đà Nẵng. Thứ tư: đề xuất các hàm ý quản trị với các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao SGK của NVKD tại các DN kinh doanh và dịch vụ BĐS Đà Nẵng. Thứ năm: dựa vào kết quả khảo sát, đề xuất các giải pháp thiết kế, xây dựng các chính sách quản trị NNL áp dụng cho NVKD tại các đơn vị BĐS, gia tăng SGK của NVKD tại các đơn vị này.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn