Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu sự tác động của yếu tố cảm xúc đến mối quan hệ giữa tin đồn - chuyện phiếm và lòng trung thành của người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghiên cứu sự tác động của yếu tố cảm xúc đến mối quan hệ giữa tin đồn - chuyện phiếm và lòng trung thành của người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tác giả: Lý Hồng Đức

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63764  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Chuyện phiếm; Cảm xúc tiêu cực; Cảm xúc tích cực; Lòng trung thành; Rumors; Gossips; Negative Emotions; Positive Emotions; Loyalty; Tin đồn

 


Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tin đồn, chuyện phiếm đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức thông qua phản ứng cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực của 342 người lao động tại các doanh nghiệp đang làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Kết quả kiểm định mô hình bằng phân tích SEM đã ủng hộ 5 giả thuyết trong tổng số 11 giả thuyết nghiên cứu (8 giả thuyết chính và 3 giả thuyết xem xét). Có 3 nhân tố có ý nghĩa thống kê là Tin đồn, Cảm xúc tiêu cực, Cảm xúc tích cực. Tất cả các nhân tố này đều có ảnh hưởng cùng chiều đến lòng trung thành nhân viên. Trong đó, yếu tố Tin đồn có ảnh hưởng mạnh nhất đến lòng trung thành.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn