Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính gắn kết lễ hội tới lòng trung thành của khách du lịch tại điểm đến

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính gắn kết lễ hội tới lòng trung thành của khách du lịch tại điểm đến

Tác giả: Đỗ, Diệu Linh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 145 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146405  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Du lịch tâm linh; Chùa; Khách du lịch; Lễ hội

 


Luận văn thực hiện được những nhiệm vụ sau:  Tổng quan nghiên cứu về lễ hội và vai trò đối với du lịch, các yếu tố tiền đề, tính gắn kết lễ hội và lòng trung thành của khách du lịch  Xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố tiền đề với tính gắn kết lễ hội  Tìm hiểu tác động của tính gắn kết lễ hội tới lòng trung thành của du khách.  Xây dựng mô hình nghiên cứu thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố tiền đề với tính gắn kết lễ hội và các tác động của tính gắn kết lễ hội tới lòng trung thành của khách du lịch  Kiểm định tác động của các yếu tố trong mô hình nghiên cứu thông qua nghiên cứu trường hợp lễ hội Yên Tử, Quảng Ninh 10  Đưa ra các khuyến nghị tới các đơn vị tổ chức lễ hội làm tăng lòng trung thành của du khách đối với điểm đến, nơi tổ chức lễ hội.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn