Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên các di sản văn hóa được thế giới công nhận ở tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên các di sản văn hóa được thế giới công nhận ở tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Đào, Thị Thu Trang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 166 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142360  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Sản phẩm du lịch đặc thù; Di sản văn hóa

 


Luận giải cơ bản lý luận về sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù, di sản văn hoá được thế giới công nhận, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên di 8 sản văn hoá được thế giới công nhận, vai trò của sản phẩm du lịch đặc thù trong hoạt động du lịch hiện đại và cơ sở lý luận của các đề xuất nhằm phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại tỉnh Phú Thọ. Phân tích và đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên các di sản văn hoá được thế giới công nhận ở tỉnh Phú Thọ cho các đối tượng khách du lịch. Đề xuất, kiến nghị giúp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên các di sản văn hoá được thế giới công nhận ở tỉnh Phú Thọ cho các đối tượng khách du lịch.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn