Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu phát triển du lịch gắn với bảo tồn đất ngập nước ven biển ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Nghiên cứu phát triển du lịch gắn với bảo tồn đất ngập nước ven biển ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Tác giả: Lê, Thị Thu Hương

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 98 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144181  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đất ngập mặn ven biển; Phát triển du lịch; Huyện Côn Đảo; Đa dang sinh học; Du lịch sinh thái; Rừng ngập mặn

 


Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài xác định các nhiệm vụ nghiên cứu chính sau: - Thu thập, tổng quan các tài liệu, công trình đã được công bố có liên quan đến phát triển du lịch, du lịch theo hướng bền vững và mối liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học vùng đất ngập nước, tài nguyên du lịch và tài nguyên đất ngập nước, phục vụ du lịch của vườn quốc gia Côn Đảo du lịch trong tương lai. - Xây dựng cơ sở lí luận và các bài học kinh nghiệm trên thế giới và Việt Nam về phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học vùng đất ngập nước. - Tiến hành điều tra khảo sát thực địa, nhằm bổ sung các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp về tài nguyên du lịch Côn Đảo, điều kiện du lịch Côn Đảo và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học vùng đất ngập nước Côn Đảo. - Đánh giá thực trạng phát triển du lịch của Côn Đảo. - Đánh giá SWOT du lịch gắn với bảo tồn vùng đất ngập nước của Côn Đảo. - Từ đó, đề xuất giải pháp hướng tới phát triển du lịch huyện theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và đa dạng sinh học vùng đất ngập nước tại huyện Côn Đảo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn