Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Cao Bằng

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Cao Bằng

Tác giả: Trần, Thị Xuân Quỳnh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 130 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146411  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Năng lực cạnh tranh; Điểm đến du lịch; Cao Bằng

 


Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh điểm đến; xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh điểm đến; đề xuất mô hình năng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Cao Bằng. - Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh điểm đến Cao Bằng trong giai đoạn 2016 – 2019 (Bởi đây là giai đoạn du lịch có sự tăng trƣởng đều và chƣa bị ảnh hƣởng bởi dịch bệnh COVID-19); làm rõ tầm quan trọng của các thành tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh điểm đến Cao Bằng. - Thảo luận về kết quả nghiên cứu và đƣa ra khuyến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm phát triển du lịch Cao Bằng trở thành trung tâm của vùng Đông Bắc.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn