Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu hệ quả của sự bất ổn công việc trong đại dịch Covid-19 đối với đội ngũ bác sĩ tại TP.HCM

Nghiên cứu hệ quả của sự bất ổn công việc trong đại dịch Covid-19 đối với đội ngũ bác sĩ tại TP.HCM

Tác giả: Lê Thị Thái Ngân

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64087  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Bất ổn công việc; Mối quan tâm tài chính; Sức khỏe tâm thần; Cam kết gắn bó với tổ chức; Hiệu suất cá nhân; Job security; Mental health; Financial concern; Effective organizational commitment; Self-reported performance

 


Nhằm xác định được các yếu tố thuộc về hệ quả của sự bất ổn công việc trong đại dịch Covid-19 và kiểm định mô hình về mối quan hệ giữa sự bất ổn công việc và các hệ quả của nó trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hỗ trợ các bệnh viện và đội ngũ bác sĩ chủ động trong quá trình lên kế hoạch để vượt qua các khó khăn trong thời kỳ đại dịch một cách hiệu quả. Những người tham gia (N = 331 bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện tư và bệnh viện công tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã hoàn thành một cuộc khảo sát trực tuyến từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2022. Mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ của các nhân tố Bất ổn công việc, Mối quan tâm tài chính, Sức khỏe tâm thần, Cam kết gắn bó với tổ chức, Hiệu suất làm việc cá nhân, Nhận định sức khỏe chung. Sau khi tính đến các đặc điểm nhân khẩu học, tình trạng sức khỏe, các trải nghiệm COVID-19 khác cho thấy rằng, sự bất ổn công việc trong đại dịch Covid-19 đối với đội ngũ bác sĩ tại TP.HCM gây ra các hệ quả về tài chính, sức khỏe tâm thần, cam kết gắn bó với tổ chức, hiệu suất làm việc cá nhân và sức khỏe chung. Kết quả phân tích SEM nhằm nghiên cứu hệ quả của sự bất ổn công việc trong đại dịch Covid-19 đối với đội ngũ bác sĩ tại TP.HCM, cho thấy: (1) Nhân tố Bất ổn công việc có ý nghĩa thống kê trong việc tác động tiêu cực đến nhân tố Mối quan tâm tài chính, Sức khỏe tâm thần, Cam kết gắn bó với tổ chức, Hiệu suất làm việc cá nhân và Nhận định sức khỏe chung; (2) Nhân tố Mối quan tâm tài chính có ý nghĩa thống kê trong việc tác động tích cực đến nhân tố Sức khỏe tâm thần. Các phát hiện cho thấy rằng người sử dụng lao động nên hướng tới việc giảm thiểu tình trạng mất an toàn việc làm và lo lắng về tài chính giữa các nhân viên trong đại dịch COVID-19 để giải quyết các hậu quả liên quan đến sức khỏe tâm thần, Cam kết gắn bó với tổ chức và hiệu suất làm việc cá nhân.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn