Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu công bố thông tin của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam = A study on the information disclosure of commercial banks in Vietnam

Nghiên cứu công bố thông tin của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam = A study on the information disclosure of commercial banks in Vietnam

Tác giả: Hoàng, Tùng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49547  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Công bố thông tin; Đo lường mức độ

 


Vấn đề công bố thông tin (CBTT) và minh bạch thông tin về hoạt động kinh doanh có vai trò quan trọng đối với các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế thị trường. Bài viết tổng hợp các nghiên cứu về CBTT của ngân hàng thương mại (NHTM), phân tích thực trạng mức độ CBTT của NHTM ở Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện CBTT của NHTM ở Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn