Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở Quảng Tây, Trung Quốc

Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở Quảng Tây, Trung Quốc

Tác giả: Chen, Ying

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 222 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146458  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Cảnh huống ngôn ngữ; Tiếng Trung Quốc; Tỉnh Quảng Đông; Ngôn ngữ

 


Luận án đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau. Thứ nhất, tìm hiểu tổng quan các vấn đề lý luận về nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ và giới thiệu một cách có chọn lọc các lý thuyết liên quan đến nội dung đề tài làm cơ sở lý luận cho luận án. Thứ hai, mô tả và phân tích cảnh huống ngôn ngữ trên địa bàn khu tự trị Quảng Tây nói chung và cảnh huống ngôn ngữ cụ thể tại 2 địa bàn thuộc Quảng Tây (thành phố Tịnh Tây và huyện Đô An) nói riêng theo 2 nhóm tiêu chí (về lượng, chất và về thái độ ngôn ngữ thông qua sử dụng). Thứ ba, gợi ý và để xuất kiến nghị chính sách ngôn ngữ nhằm bảo tồn sự đa 9 dạng ngôn ngữ đồng thời phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa bàn khảo sát thuộc Quảng Tây, Trung Quốc.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn