Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu, cải thiện chất lượng dịch vụ tại trung tâm thư viện học viện kỹ thuật mật mã

Nghiên cứu, cải thiện chất lượng dịch vụ tại trung tâm thư viện học viện kỹ thuật mật mã

Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Thúy

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 173 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146424  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Chất lượng dịch vụ; Thông tin thư viện; Năng lực thông tin; Dịch vụ thông tin thư viện

 


Nhằm đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: - Làm rõ cơ sở lý luận về dịch vụ thông tin – thư viện; các khái niệm chung; các yếu tố tác động tới dịch vụ thông tin – thư viện, các tiêu chí đánh giá dịch vụ thông tin – thư viện - Nghiên cứu, phân tích thực trạng các loại hình dịch vụ thông tin – thư viện của Trung tâm Thư viện Học viện Kỹ thuật Mật mã- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện tại Trung tâm Thư viện Học viện Kỹ thuật Mật mã- Đánh giá chất lượng các các loại hình dịch vụ thông tin – thư viện của Học viện theo các tiêu chí. 16 - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện tại Trung tâm Thư viện Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn