Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên các khách sạn Mường Thanh 4 sao tại Hà Nội

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên các khách sạn Mường Thanh 4 sao tại Hà Nội

Tác giả: Nguyễn, Chí Viết

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 180 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146427  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Động lực làm việc; Nhân viên khách sạn; Du lịch

 


Đề tài thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu: Một là, hệ thống hóa cơ sở lý luận về KS; đặc điểm của NV; ĐLLV, các lý thuyết, mô hình và yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên KS. Hai là, giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Mường Thanh, các KS Mường Thanh 4 sao tại Hà Nội. Ba là, xây dựng mô hình nghiên cứu dự kiến và mô hình nghiên cứu chính thức với các thang đo và biến quan sát. Bốn là, thực hiện nghiên cứu định tính và định lượng bao gồm xác định, đo lường các yếu tố tác động và mức độ tác động của các yếu tố đến ĐLLV của NV các KS Mường Thanh 4 sao tại Hà Nội. Năm là, bàn luận kết quả nghiên cứu và đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao ĐLLV cho NV các KS Mường Thanh 4 sao tại Hà Nội.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn