Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về chất lượng học tập trực tuyến và hành vi truyền miệng tích cực qua các phương tiện điện tử của người học tại các trường đại học khu vực TP.HCM

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về chất lượng học tập trực tuyến và hành vi truyền miệng tích cực qua các phương tiện điện tử của người học tại các trường đại học khu vực TP.HCM

Tác giả: Phạm Phúc Huy

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66770  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Học tập trực tuyến; Chất lượng học tập trực tuyến; Hiệu quả học tập trực tuyến; Học tập số; E-learning; E-learning quality; E-learning effectiveness; Digital learning

 


Nghiên cứu được thực hiện để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về chất lượng học tập trực tuyến và hành vi truyền miệng tích cực qua các phương tiện điện tử của người học tại các trường đại học thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Với cách chọn mẫu theo phương pháp định mức, tác giả đã tiến hành khảo sát tại 2 trường đại học UEH và HUFLIT, 242 mẫu hợp lệ được đưa vào phân tích bằng phần mềm SmartPLS 4.0. Kết quả cho thấy rằng, ngoại trừ yếu tố năng lực bản thân trong môi trường ảo không ảnh hưởng đến ELQ, các yếu tố: Nội dung học tập, nội dung trang web, sự đảm bảo, ICT, kỹ năng xã hội trong môi trường ảo đều có ảnh hưởng tích cực đến ELQ. Từ kết quả này, nghiên cứu đã gợi ý cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản trị của các trường đại học tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh về các yếu tố ảnh hưởng đến ELQ, mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố để từ đó có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập trực tuyến trong nhận thức của người học tại trường, qua đó khuyến khích người học có những hành vi truyền miệng tích cực qua các phương tiện điện tử về chất lượng học tập của trường, góp phần quảng bá hình ảnh cho trường.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn