Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Giang Thị Thúy Vy

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65360  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Khách hàng; Lòng trung thành; Công ty Vinamilk; Customers; Loyalty; Vinamilk company

 


Sản phẩm sữa tươi trở nên phổ biến trong mọi gia đình Việt Nam, tuy nhiên hiện nay thị trường sữa tươi ngày càng cạnh tranh quyết liệt. Để giữ chân khách hàng trung thành cần hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm, từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm. Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành và phân tích sự khác biệt trong đánh giá lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk theo đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu thực hiện phương pháp định tính thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung để hoàn chỉnh mô hình và thiết kế bảng câu hỏi chính thức. Sử dụng phương pháp định lượng thông qua khảo sát bảng hỏi, xử lý và phân tích số liệu. Với 250 mẫu nghiên cứu được sử dụng trong phân tích chính thức, kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy dữ liệu phù hợp tốt cho việc phân tích EFA, kết quả phân tích EFA và xoay nhân tố cho thấy có 5 nhân tố được rút trích từ 24 biến quan sát. Kết quả ước lượng cho thấy các nhân tố độc lập có mối tương quan chặt chẽ với long trung thành khách hàng và giải thích đến 79,4% sự thay đổi của biến phụ thuộc. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng theo thứ tự mức độ quan trọng giảm dần như sau: Nhân tố Niềm tin, Chương trình khuyến mãi, Giá cả cảm nhận, Chất lượng cảm nhận và Hình ảnh công ty. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo dựng và duy trì lòng trung thành của khách hàng nhằm tạo sự thành công và phát triển lâu dài cho công ty.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn