Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đổi mới dịch vụ và kết quả hoạt động trong doanh nghiệp = A study on the factors affecting the service innovation and the performance of service firms

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đổi mới dịch vụ và kết quả hoạt động trong doanh nghiệp = A study on the factors affecting the service innovation and the performance of service firms

Tác giả: Nguyễn, Tố Tâm

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49583  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Dịch vụ; Đổi mới; Lý thuyết nguồn lực; Doanh nghiệp

 


Bài viết tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới dịch vụ (ĐMDV) và kết quả hoạt động trong doanh nghiệp. Đổi mới giúp tạo ra giá trị và đảm bảo lợi thế cạnh tranh bền vững của các doanh nghiệp. Trên nền tảng lý thuyết nguồn lực (RBV), khuếch tán đổi mới (IDT) và các nghiên cứu trước đó để giải thích ĐMDV trong các doanh nghiệp. Bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố tới ĐMDV và kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn