Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phục hồi chuỗi cung ứng nông sản trong và sau đại dịch Covid- 19 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phục hồi chuỗi cung ứng nông sản trong và sau đại dịch Covid- 19 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả: Nguyễn Hoàng Thảo Nhi

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63977  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Agricultural; Risk supply chain; Gián đoạn chuỗi cung ứng; Nông sản; Chuỗi cung ứng; Rủi ro chuỗi cung ứng; Supply chain disruption; Supply chain

 


Mục tiêu của nghiên cứu này là tập trung vào các nghiên cứu trước đó và thực hiện nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phục hồi chuỗi cung ứng nói chung và phục hồi chuỗi cung ứng nông sản nói riêng trong và sau đại dịch Covid-19 tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nghiên cứu này dựa trên các nghiên cứu đi trước về chuỗi cung ứng thực phẩm, tác động của đại dịch Covid-19, bên cạnh đó tác giả thu thập các thông tin từ một trong các đối tượng có liên quan trong chuỗi cung ứng nông sản từ đó sử dụng phương pháp định tính và định lượng để xác định các nhân tố tác động đến chuỗi cung ứng nông sản. Các nhân tố nghiên cứu bao gồm: Nguyên liệu, chi phí; Môi trường bên ngoài; Sự hợp tác giữa các thành phần trong chuỗi cung ứng; Cơ sở hạ tầng; độ linh hoạt trong chuỗi cung ứng nông sản. Nghiên cứu sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể về chuỗi cung ứng nông sản tại các tỉnh ĐBSCL những thực trạng của chuỗi cung ứng trong đại dịch Covid-19 vừa xảy ra. Qua đó sẽ đưa ra các đề xuất nhằm phục hồi, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng nông sản trong trạng thái bình thường mới, nói cách khác sẽ xem Covid-19 như bệnh đặc hữu trong xã hội. Để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả chuỗi cung ứng nông sản tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tác giả sử mô hình hồi quy tuyến tính. Dữ liệu được thu thập từ thành phần nông dân tham gia vào quá trình sản xuất nông sản tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn