Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Nguyễn, Văn Hạnh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20587  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ; Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ

 


“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện nhằm khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề tài đã sử dụng dữ liệu thu được từ khảo sát 178 mẫu khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng và áp dụng cả 2 phương pháp nghiên cứu là: phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Trong phương pháp nghiên cứu định tính, đề tài thực hiện phỏng vấn chuyên gia nhằm thiết lập, điều chỉnh mô hình E-S-Qual của Parasuraman, Zeithaml và Malhotra (2005) và mô hình của Akinci và cộng sự (2010). Tiếp theo, đối với phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả áp dụng phương pháp phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Sau đó, mô hình của nghiên cứu được kiểm định và đánh giá qua phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu xác định có 4 nhân tố tác động theo mức độ giảm dần bao gồm Quyền riêng tư của khách hàng; Tính sẵn sàng của hệ thống; Khả năng hoàn thành dịch vụ; và cuối cùng là Hiệu quả của dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Từ đó, đề tài đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuối cùng, một số hạn chế và gợi ý hướng nghiên cứu được nêu ra trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn