Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu ảnh hưởng năng lực dư thừa của người lao động đến sự thay đổi nhu cầu công việc thông qua tư duy chủ động cá nhân hoá công việc – Nghiên cứu tại các tổ chức giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu ảnh hưởng năng lực dư thừa của người lao động đến sự thay đổi nhu cầu công việc thông qua tư duy chủ động cá nhân hoá công việc – Nghiên cứu tại các tổ chức giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Bùi Thái Thanh Danh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66079  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Năng lực dư thừa; Tư duy chủ động cá nhân hoá công việc; Sự thay đổi nhu cầu công việc; Sự phức tạp của công việc; Khối lượng công việc; Excess capacity; Proactive thinking to personalize work; Changing job demands; Complexity of work; Workload

 


Ngày nay, càng ngày càng có nhiều cá nhân tham gia vào tư duy chủ động cá nhân hoá công việc để đạt được công việc phù hợp hơn với đặc điểm của riêng họ, để trải nghiệm ý nghĩa công việc lớn hơn. Có nhiều lý do để một cá nhân thực hiện tư duy chủ động cá nhân hoá công việc của mình, trong đó, lý do khá lớn đến từ năng lực dư thừa của cá nhân đó. Năng lực dư thừa của nhân sự là một yếu tố tiềm ẩn quan trọng mà các nhà quản trị phải quan tâm, vì khi xuất hiện năng lực dư thừa, nhu cầu công việc của nhân sự sẽ thay đổi, thông qua tư duy chủ động cá nhân hoá công việc. Nghiên cứu này đã xem xét tác động của năng lực dư thừa đến nhu cầu thay đổi công việc của nhân viên, thông qua tư duy chủ động cá nhân hoá công việc hướng tới điểm mạnh và hướng tới sở thích, từ đó giúp các nhà quản trị có cái nhìn tốt hơn và phù hợp hơn về nhân sự ở Việt Nam cũng như có thể đưa ra các quyết định quản trị phù hợp nhằm cải thiện thêm năng lực của nhân sự ở Việt Nam. Nghiên cứu này kiểm tra tác động của biến năng lực dư thừa (OVER) lên sự thay đổi nhu cầu công việc với hai hình thái là biến sự phức tạp công việc (CPL) và biến khối lượng công việc (WL) thông qua biến trung gian là tư duy chủ động cá nhân hoá công việc hướng đến điểm mạnh (JOBS) và tư duy chủ động cá nhân hoá công việc hướng đến sở thích (JOBI). Đối tượng khảo sát của nghiên cứu này là nhân viên ở các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh, có phân biệt nhân khẩu học thông qua độ tuổi, giới tính và cấp bậc công việc. Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với phân tích CB – SEM. Kết quả nghiên cứu chấp nhận tất cả các giả thuyết về tác động của năng lực dư thừa (OVER) đến tư duy chủ động cá nhân hoá công việc hướng đến điểm mạnh (JOBS) và hướng đến sở thích (JOBI), tác động của tư duy chủ động cá nhân hoá công việc đến sự thay đổi nhu cầu công việc với hai hình thái là sự phức tạp công việc (CPL) và khối lượng công việc (WL).

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn