Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải từ các cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê tới chất lượng nước sông Ngũ Huyện Khê, thành phố Bắc Ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải từ các cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê tới chất lượng nước sông Ngũ Huyện Khê, thành phố Bắc Ninh

Tác giả: Chu, Thị Hoan

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 103 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146054  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Nước thải; Cơ sở sản xuất giấy; Chất lượng nước sông

 


Đánh giá chất lượng nước thải của các cơ sở sản xuất giấy ở cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê vào thời điểm năm 2019 và 2022. - Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ các cơ sở sản xuất giấy ở cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê đối với chất lượng nước sông Ngũ Huyện Khê vào thời điểm năm 2019 và năm 2022. - Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Ngũ Huyện Khê bằng mô hình DPSIR để xác định áp lực, hiện trạng chất lượng nước mặt và đưa ra những giải pháp quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt của phường Phong Khê. Từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước sông Ngũ Huyện Khê.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn