Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng đã đề ra nhiệm vụ giải pháp: “ Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ, và các bộ ngành địa phương.” Vận dụng kiến thức trong học phần anh chị đã học, anh chị hãy phân tích tính cấp thiết của việc quản lý giáo dục nước ta hiện nay và phân tích để làm rõ nội dung của nhiệm vụ giải pháp này ( có ví dụ minh họa).

Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng đã đề ra nhiệm vụ giải pháp: “ Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ, và các bộ ngành địa phương.” Vận dụng kiến thức trong học phần anh chị đã học, anh chị hãy phân tích tính cấp thiết của việc quản lý giáo dục nước ta hiện nay và phân tích để làm rõ nội dung của nhiệm vụ giải pháp này ( có ví dụ minh họa).

Tác giả: Nguyễn, Thu Hằng

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 17 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141343  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quản lý nhà nước; Quản lý theo ngành, lãnh thổ; Tính cấp thiết; Quản lý giáo dục

 


Tóm lại, việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam là vô cùng cần thiết và cấp bách, trong hoàn cảnh Thế giới đang không ngừng phát triển và tiến bộ, nền giáo dục Việt Nam còn nhiều điều thiếu xót và hạn chế, nhất là trong lĩnh vực quản lý. Và biện pháp được Chính phủ đưa ra: “Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương” là vô cùng phù hợp. Và theo như phân tích có thể thấy các Bộ, ngành quản lý các lĩnh vực khác nhau nhưng cũng có sự liên quan đến ngành Giáo dục, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong lĩnh vực giáo dục. Vì vậy, 10 cần phải xác định rõ nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận trong ngành Giáo dục để tránh sự chồng chéo, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chỉ thị giáo dục đạt hiệu quả cao.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn