Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng đã đề ra nhiệm vụ giải pháp: “Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo" Vận dụng kiến thức trong học phần anh chị đã học, anh chị hãy phân tích tính cấp thiết của việc quản lý giáo dục nước ta hiện nay và phân tích để làm rõ nội dung của nhiệm vụ giải pháp này ( có ví dụ minh họa).

Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng đã đề ra nhiệm vụ giải pháp: “Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo" Vận dụng kiến thức trong học phần anh chị đã học, anh chị hãy phân tích tính cấp thiết của việc quản lý giáo dục nước ta hiện nay và phân tích để làm rõ nội dung của nhiệm vụ giải pháp này ( có ví dụ minh họa).

Tác giả: Nguyễn, Hữu Duy

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 13 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141298  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng; Phân định công tác quản lý nhà nước; Tính cấp thiết; Quản trị; Cơ sở giáo dục

 


Đổi mới giáo dục và đào tạo là điều cần thiết, là nhu cầu tất yếu của xã hội hiện nay. Cụ thể hơn, việc đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo là một quyết định vô cùng sáng suốt nhằm thúc đẩy nền giáo dục Việt Nam đi lên, đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Một trong những mục tiêu của sự đổi mới này là phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn