Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghị quyết 29 của BCH TƯ Đảng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp đổi mới quản lý giáo dục sau: “Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đào tạo”. Vận dụng hiểu biết và kiến thức đã học, anh (chị) hãy phân tích tính cấp thiết của đổi mới quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay và phân tích để làm rõ nội dung những nhiệm vụ, giải pháp này. (Có ví dụ minh họa).

Nghị quyết 29 của BCH TƯ Đảng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp đổi mới quản lý giáo dục sau: “Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đào tạo”. Vận dụng hiểu biết và kiến thức đã học, anh (chị) hãy phân tích tính cấp thiết của đổi mới quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay và phân tích để làm rõ nội dung những nhiệm vụ, giải pháp này. (Có ví dụ minh họa).

Tác giả: Nguyễn, Phương Thảo

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 10 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141307  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Các cơ sở giáo dục đào tạo; Đổi mới quản lý giáo dục; Nghị quyết 29 của BCH TƯ Đảng; Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội; Tính cấp thiết

 


Cơ chế quản lý giáo dục cũ không còn phù hợp: Trong bối cảnh bùng nổ dân số học đường, nhiều quốc gia đã phải tiến hành cải cách giáo dục theo hướng xây dựng nền giáo dục mở, đổi mới mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục, mở rộng hơn nữa sự phân quyền cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là tự chủ đại học của các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Điều đó đã làm cho các cơ sở giáo dục và đào tạo tăng thêm quyền lực, động lực, trở nên năng động, sáng tạo hơn và tăng tính cạnh tranh về học thuật và chất lượng đầu ra. Cơ chế quản lý giáo dục theo mô hình tập trung quyền lực cho các cơ quan quản lý giáo dục cấp cao không còn phù hợp, nói cách khác là các cơ quan đó không kham nổi, không xử lý kịp thời các đòi hỏi và làm mất đi 7 nhiều cơ hội của cơ sở. Do vậy, việc phân quyền thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục và đào tạo trở thành cơ chế mới, thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn