Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghị quyết 29 của BCH TƯ Đảng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp đổi mới quản lý giáo dục sau: “Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo”. Vận dụng hiểu biết và kiến thức đã học, anh /chị hãy phân tích tính cấp thiết của đổi mới quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay và phân tích để làm rõ nội dung của một trong những nhiệm vụ, giải pháp này (có ví dụ minh họa).

Nghị quyết 29 của BCH TƯ Đảng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp đổi mới quản lý giáo dục sau: “Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo”. Vận dụng hiểu biết và kiến thức đã học, anh /chị hãy phân tích tính cấp thiết của đổi mới quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay và phân tích để làm rõ nội dung của một trong những nhiệm vụ, giải pháp này (có ví dụ minh họa).

Tác giả: Trương, Thị Tuyết Nhung

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 17 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141362  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Công tác quản lý nhà nước; Quản trị của cơ sở giáo dục; Tính cấp thiết; Đổi mới quản lý giáo dục

 


Trong mấy chục năm qua, ngành giáo dục đã có rất nhiều cố gắng tìm tòi, tham khảo nhiều mô hình giáo dục của các quốc gia tiên tiến áp dụng vào Việt Nam nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên nhân chính là do cơ chế quản lý giáo dục ở Việt Nam chưa phù hợp cho việc áp dụng các mô hình giáo dục tiên tiến, nên càng áp dụng nhiều mô hình, càng làm cho nền giáo dục rắc rối, không có đường ra. Công tác quản lý nhà nước, quản trị nhà trường còn hạn chế, trách nhiệm còn chồng chéo. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây bức xúc xã hội. Chính vì vậy việc đổi mới quản lý giáo dục là vô cùng cần thiết và cấp bách. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa XI của Đảng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới quản lý giáo dục. Một trong những nhiệm vụ đó là: “Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo”.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn