Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nghệ thuật Cải lương và Đàn ca tài tử trong phim truyện điện ảnh Việt Nam (qua các phim Ngọn cỏ gió đùa, Đất phương Nam, Song lang)

Nghệ thuật Cải lương và Đàn ca tài tử trong phim truyện điện ảnh Việt Nam (qua các phim Ngọn cỏ gió đùa, Đất phương Nam, Song lang)

Tác giả: Nguyễn, Thanh Phong

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 95 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142392  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Nghệ thuật cải lương; Nghệ thuật đàn ca tài tử; Phim điện ảnh; Lý luận phê bình điện ảnh

 


Thông qua kết quả khảo sát, phân tích, tổng hợp, luận văn hƣớng tới nắm bắt và khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của các yếu tố Cải lƣơng và Đờn ca tài tử trong điện ảnh. Luận văn hƣớng tới nắm bắt những thành công của điện ảnh trong việc phản ánh đời sống nghệ thuật Cải lƣơng một thế kỷ qua và những vấn đề của tích hợp và kết nối loại hình nghệ thuật giữa nghệ thuật Cải lƣơng và nghệ thuật điện ảnh. Bên cạnh đó, luận văn cũng mong góp một phần nhỏ vào việc mở ra một hƣớng nghiên cứu đối với việc tìm hiểu về cách thức và giá trị của việc chọn âm nhạc truyền thống làm chất liệu cho điện ảnh.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn