Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Neurodevelopmental effects of perinatal TCDD exposure differ from those of other PCDD/Fs in Vietnamese children living near the former US air base in Da Nang, Vietnam

Neurodevelopmental effects of perinatal TCDD exposure differ from those of other PCDD/Fs in Vietnamese children living near the former US air base in Da Nang, Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2023

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15795  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Dioxins; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD); Neurodevelopment; Birth cohort study; Children; Vietnam

 


This study reports that children exposed to 2,3,7,8-tetra-chlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), the major toxin in Agent Orange, from the breast milk of mothers residing near the former Da Nang US air base in Vietnam may have specific alterations in higher brain functions, resulting in social and communication deficits, including autism spectrum disorder (ASD). After the age of 8 years, girls with high TCDD showed increased attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)-like behaviors and altered mirror neuron activity, which is often observed in children with ASD. However, no significant relationship between autistic traits and toxic equivalency values of polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans (TEQ-PCDD/Fs) was found in these children. Notably, boys with high levels of TEQ-PCDD/Fs showed poor language and motor development in the first 3 years of life, although boys with high TCDD levels did not. However, at 8 years of age, boys with high TCDD showed reading learning difficulties, a neurodevelopmental disorder. These findings suggest that perinatal TCDD exposure impacts social–emotional cognitive functions, leading to sex-specific neurodevelopmental disorders—learning difficulty in boys and ADHD in girls. Future studies with a greater number of children exposed to high levels of TCDD are necessary to estimate the threshold values for neurodevelopmental effects.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn