Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Trần, Tuấn Dương

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20553  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Kinh doanh -- Chiến lược -- Luận văn thạc sĩ; Quản trị chiến lược

 


Đề tài đã sử dụng dữ liệu thu được từ khảo sát 194 khách hàng về các yếu tố liên quan năng lực cạnh tranh của VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để thực hiện phỏng vấn chuyên gia nhằm thiết lập các yếu tố về năng lực cạnh tranh và phân tích các số liệu thứ cấp từ công ty. Trên cơ sở các lý thuyết có liên quan và kế thừa các mô hình nghiên cứu trước, tác giả tiến hành khảo sát các khách hàng đến giao dịch tại VNPT BRVT. Tác giả khảo sát đánh giá của khách hàng về các yếu tố như sản phẩm và giá; thương hiệu và hoạt động marketing; khả năng đáp ứng và công tác CSKH. Sau khi thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua việc khảo sát các đối tượng bằng bảng câu hỏi đã được xây dựng từ nghiên cứu định tính, tác giả đã thực hiện các bước xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Ngoài ra, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, tính toán để phân tích kết quả khảo sát. Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn