Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế thông qua hóa đơn điện tử: Thực trạng triển khai tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế thông qua hóa đơn điện tử: Thực trạng triển khai tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Lê, Thị Tuyết Nhung

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20575  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thuế -- Luận văn thạc sĩ; Quản lý hành chính

 


“Nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế thông qua hóa đơn điện tử: Thực trạng triển khai tại Văn phòng Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng tuân thủ thuế của người nộp thuế tại Văn phòng Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời nghiên cứu thực trạng triển khai hóa đơn điện tử tại đơn vị cũng như mối quan hệ giữa tuân thủ thuế và hóa đơn điện tử. Đề tài đã sử dụng dữ liệu thứ cấp từ kết quả hoạt động của Văn phòng Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời phân tích kết quả thu được từ khảo sát 160 cán bộ thuế tại đơn vị và 253 người nộp thuế để có cái nhìn khách quan về thực trạng tuân thủ thuế thông qua hóa đơn điện tử tại đơn vị. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình áp dụng hóa đơn điện tử nhằm nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế tại Văn phòng Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn