Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Nâng cao lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ ; Gvhd: Phan Đức Dũng

Nâng cao lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ ; Gvhd: Phan Đức Dũng

Tác giả: Lê, Thị Thu Hằng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20594  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ; Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ

 


“Nâng cao lợi nhuận của Vietinbank BRVT” với mục đích tập trung làm rõ giả thuyết về lợi nhuận của ngân hàng; đưa ra một số ý tưởng và gợi ý một số giải pháp để nâng cao lợi nhuận hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietinbank BRVT trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế. Đề tài đã khái quát những vấn đề lý luận liên quan đến thu nhập và chi phí của ngân hàng thương mại (NHTM), khả năng sinh lời của NHTM, các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của NHTM, lược khảo các nghiên cứu có trước về khả năng sinh lời của NHTM Bằng các phương pháp thu thập, phân tích số liệu thứ cấp; đề tài đã chỉ ra thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietinbank BRVT giai đoạn 2017 - 2020. Từ các thực trạng cũng như định hướng phát triển của Vietinbank BRVT, luận văn đã hướng đến các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao lợi nhuận của ngân hàng. Các nhóm giải pháp luận văn tập trung: (1) giải pháp thúc đẩy các nhân tố tích cực nhằm nâng cao lợi nhuận của Vietinbank Bà Rịa Vũng Tàu, (2) Gia tăng nguồn thu từ các hoạt động truyền thống, phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, (3) Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động, (4) các nhóm giải pháp khác.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn